1

Bağlama büyüsü

michael7d08agl2
Bağlama büyüsü denilen kavram hemen hemen her toplumda bir durumda kullanılmaktaydı. Kimi vakit büyüler, toplum içersinde bilfiil kullanılmaktayken kimi vakit büyülerden saklı saklı yararlanılmıştır. Bütün bu birikimler bir potada eritilip bugünkü detaylıliğini ön plana koymuştur. https://medyumabdulhamid.com/

Comments

    HTML is allowed

Who Upvoted this Story